O nás

–  co nabízíme

 • Komplexní poradenství v oblasti životního prostředí – vodní hospodářství, ovzduší, nakládání s opady, ochrany přírody a krajiny,                   ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana lesního půdního fondu
 • Komplexní zajištění povolení
 • Pravidelná hlášení, průběžná evidence
 • Zpracování havarijních plánů, provozních řádů
 • Odborné posudky dle zákona o ochraně ovzduší
 • Rozptylové studie (sw SYMOS)
 • Hlukové studie (sw HLUK a CADNA)
 • Oznámení, posudky a dokumentace EIA
 • Zpracování SEA
 • Žádosti o IPPC
 • Biologické posouzení
 • Hodnocení krajinného rázu
 • Zkoušky těsnost
 • Atd.