Informace pro klienty

Kategorizace prevence závažných havárií

Změna hlášení a přehled legislativy

Přehled povinností

Změna ročních hlášení

Pozor kontroly odběrů vod

Přepočet energií

Demo verze evidence odpadů

Provádění těsnosti nádrží

Základní ohlašovací povinnosti