Odborný profil

RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D

Vzdělání

 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
  • Obor – hydrochemie, hydrogeologie
  • Doktorandské studium,disertační práce: Denitrifikační procesy v zemědělsky znečištěné oblasti Mělnicka

Další vzdělání:

 • Certifikát Univerzity Karlovy: „Aktuální otázky znečištění ovzduší“
 • Osvědčení ČVTVHS
 • Vypouštění odpadních vod
 • Podzemní voda ve vodoprávním řízení
 • Zvláštní odborná způsobilost – ovzduší
 • Certifikát manažer jakosti (TQM, EMS apod.)
 • Certifikát London School: „Anglický jazyk – regionální politika a Evropská unie“
 • ECDL Certificate
 • Autorizace EIA
 • Autorizace ke zpracování odborných posudků a rozptylových studií
 • Odborně způsobilá osoba k provádění zkoušek těsnosti

Přednášková činnost

 • Pro Agrární komoru Královéhradeckého kraje
 • Rekvalifikační kurzy v oblasti životního prostředí – EMPLA

Reference

 • Dätwyler Rubber CZ, s.r.o.
 • Agrární komora Královéhradeckého kraje
 • Proagro Nymburk a.s.
 • P.M.L. Promil, a.s., Nový Bydžov
 • Broumovské stavební sdružení s.r.o.