Kontakt

Obchodní firma:
DP Eco-Consult s.r.o.

Sídlo:
V Lukách 446/12
503 41 Hradec Králové – Věkoše

Spisová značka:
C 26217 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Identifikační číslo:
28766300

Daniela Pačesná
Tel: 776 813 743
E-mail: dpacesna#eco-consult.cz

www. eco-consult.cz

Z důvodu šíření SPAMů byly všechny znaky „@“ na těchto stránkách nahrazeny znakem „#“.