O nás

Rosah činnosti

 • voda, vzduch, odpady, ochrana přírody a krajiny atd.
 • kontrola plnění povinnosti vyplývající z legislativy pro životní prostředí
 • vedení evidencí
 • příprava podkladů pro roční hlášení
 • zpracování havarijních plánů, plánů zásad správné zemědělské praxe, provozní řády, kanalizační řády atd.
 • identifikační a evidenční listy
 • zpracování odborných podkladů
 • vyplňování žádostí
 • oznámení, posudky a dokumentace EIA
 • zpracvování SEA
 • odborné posudky a rozptylové studie dle zákona o ochraně ovzduší
 • hlukové studie
 • žádosti o IPPC
 • nejlepší dostupné technologie
 • informace o možnosti získání dotací
 • komplexní činnost v oblasti životního prostředí podklady pro zpracování DUR atd.
 • projekční činnost ve vodním hospodářství atd. a technické infrastruktury
 • realizace staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství
 • vyřizování povolení, stanovisek pro všechny stupně dokumentací a řízení
 • organizace a zajištění výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách